PScript

ohjelmointikieli, 2016

model Squarable {
	$ square();
}

extend Int with Squarable {
	Int square() {
		return this*this;
	}
}

PScript on harjoituksena toteuttamani ohjelmointikieli, jonka suurin innoittaja on Rust-kieli. Sen hienoin ominaisuus on malleiksi kutsutut tyypit, jotka ovat vähän kuin rajapinnat Javassa mutta eivät aivan. Malleihin perustuva tyyppijärjestelmä mahdollistaa eri toimintojen abstraktoinnin viemisen äärimmäisyyksiin, mikä tekee tyyppihierarkiasta monimutkaisen mutta kauniin: jokainen metodi on määritelty omassa mallissaan. Vaikkei kielestä ole juuri käytännön hyötyä, se onnistuu tehtävässään harjoituksena.

PScript julkaistiin vuonna 2016.

Linkkejä

Kategoriat

: