Röda

ohjelmointikieli, 2015

function main(file) {
	readLines(file) | enum() | print(`$linenum $line`) for line, linenum
}

Röda on edistynyt skriptikieli, joka yhdistää ominaisuuksia Bourne Shellistä, Pythonista ja muista komentosarjakielistä. Se tukee sisäänrakennettuna ominaisuutena virtoja, jotka mahdollistavat sekventiaalisen datan käsittelyn helposti ja vaivattomasti. Röda on yleiskäyttöinen, mutta sitä käytetään eniten tiedostojen käsittelyyn, tiedon jäsentelyyn sekä etsimiseen ja verkko-ohjelmointiin.

Röda julkaistiin joulukuussa 2015.

Linkkejä

Kategoriat

: