Tampio

esoteerinen ohjelmointikieli, 2017

Pienen luvun kertoma on
    riippuen siitä, onko se pienempi tai yhtä suuri kuin yksi,
    joko yksi
    tai pieni luku kerrottuna pienen luvun edeltäjän kertomalla.

Luvun edeltäjä on se vähennettynä yhdellä.

Olkoon pieni muuttuja uusi muuttuja, jonka arvo on nolla.

Kun nykyinen sivu avautuu,
    pieneen muuttujaan luetaan luku
    ja nykyinen sivu näyttää pienen muuttujan arvon kertoman.

Tampio on esoteerinen ohjelmointikieli, joka jäljittelee suomen kirjakieltä. Sen syntaksi perustuu siis vahvasti sanojen taivuttamiseen.

Tampio on toteutettu Pythonilla ja se käyttää apunaan Voikko-kirjastoa morfologiseen jäsentämiseen.

Linkkejä